sitplan

Nabovarsel utvidelse Coop Xtra Fevik , Feviktoppen 17 , GNR 53/150 Grimstad kommune

Tiltaket omfatter tilbygg av eksisterende butikk i samme høyde og utforming som dagens. Inngangspartiet flyttes til tilbygget. Naboer kan kontakte arkitekt Thomas Bjørn Marschall, mob 47289559,  ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her: 1907 TILTAK SØKNAD q-1 beskrivelse tiltak ARK01 D-1 situasjonsplan ARKFA01 E-1 Fasader ARKSN01 E-2 Snitt

SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»

SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63» På vegne av tiltakshaver Seierhus AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 73/22 og 73/57 og deler av Les mer omSØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»[…]

Ny rammeavtale med Promenaden management

Vi har signert rammeavtale med eierne av landets mest eksklusive shoppingstrøk, Promenaden Management. Det er gledelig at de viser oss tillit gjennom å tildele Besseggen arkitekter en ny rammeavtale på arkitektur og arealplanlegging. Vi gleder oss til å bidra med vår brede fagkompetanse og ser frem til å samarbeide med Promenaden Management om å skape Les mer omNy rammeavtale med Promenaden management[…]

Nabovarsel XXL Gjøvik – Søknad skilting og søknad om dispensasjon fra vedtekter skilting

På vegne av XXL søker vi om skilting og ny flaggborg til ny sportsbutikk til XXL på Gjøvik På nedenstående lenker finner du søknad skilting og tilbehørende søknad om dispensasjon: Søknad xxl DISP skilting 12.6.18 Vedlegg nabovarsel B1 (q1) A09 skiltplan 12.06.18 Vedlegg D1   Merknader kan rettes innen 14 dager til : post@besseggenarkitekter.no eller til Les mer omNabovarsel XXL Gjøvik – Søknad skilting og søknad om dispensasjon fra vedtekter skilting[…]