Nabovarsel Leilighetsbygg Tomtegata 7 / Jul Pettersensgate 11- Lillehammer

Oslo 6.4.21 På vegne av Ersgaard Storgata as har Besseggen arkitekter fått i oppdrag å søke om rammetillatelse for oppføring av det planlagte boligprosjektet Tomtegata 7/ Jul Pettersensgate 11. Det gjelder et fortettingsprosjekt i Lillehammer sentrum som etablerer samspill med historisk omgivelser og moderne arkitektonisk utforming med kort avstand til stasjon og sentrumsfasiliteter. Det ligger Les mer omNabovarsel Leilighetsbygg Tomtegata 7 / Jul Pettersensgate 11- Lillehammer[…]

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING FOR BRUGATA 16, RINGEBU KOMMUNE GNR 47/8 m.m. PlanID 0520201908

På vegne av tiltakshaver Ringebu Park AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet overfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 47/8 m.m. i Ringebu kommune. Plangrensen kan bli justert under planarbeidet. Hensikten med planarbeidet er å legge Les mer omVARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING FOR BRUGATA 16, RINGEBU KOMMUNE GNR 47/8 m.m. PlanID 0520201908[…]

Drammen Søflfast Park 2019

Boliger SØLFAST PARK DRAMMEN – Spennende og miljøvennlig trearkitektur

Besseggen arkitekter har tegnet et nytt boligprosjekt i vannkanten ved Sølfast Øya. Det blir ca 114 leiligheter i blokker , rekkehus og en barnehage. Byggherre er Balder. Første byggetrinn kommer snart for salg . I første salgstrinn kommer 60 leiligheter fra 50 til 105 kvm BRA og 12 flotte familievennlige rekkehus. Totalt vil det bli Les mer omBoliger SØLFAST PARK DRAMMEN – Spennende og miljøvennlig trearkitektur[…]