9. august 2019

Eidsvoll Politihus

Skisseprosjekt nytt politihus for Eidsvoll kommune – bærekraftig løsning

I kombinasjon med utvidelse av tinghuset legger vår plan for gamle stasjonsområdet føringer for bygging av nytt politihus for Eidsvoll kommune til venstre for gamle stasjonsbygget ved Vorma, rett ved Eidsvoll Sundbrua. Politihuset vil kunne prosjekteres med minimalt CO2 fotavtrykk og nær null energibruk (NZEB).

Bygget vil ha fantastisk utsikt mot Vorma og Sundet gir en bedre respons for befolkningen i Nes, da det er raskere og enklere å komme seg til Sundet, i forhold til Råholt.

Bygget trappes ned mot gamle stasjon for å respektere den historiske bygningens formspråk og proporsjoner.

Forslaget viser en løsning der politiet samlokaliseres med nav og kontorlokaler. Det viser en høyde på 6 etasjer pluss en kjelleretasje med inngangsparti mot stasjonsplassen og aksen som forbinder bygget med nytt tinghus .

Ved å samlokalisere med tinghuset og andre funksjoner som nav og kontorer, vil man kunne få flere tilgjengelige fasiliteter i bygget , som en skikkelig kantine, trenings rom m.m.

En annen fordel ved å være i Sundet er nærhet til kommunehuset.

Det vil legges til rette stor grad av kontorfellesskap og god parkeringsdekning.

Les mer om tinghus og cafe her og på romerikes blad som skriver daglig om lokaliseringskamp mellom Lillestrøm og Eidsvoll for sammenslåing av Romerike tingrett.