12. september 2018

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Vi lager reguleringsplaner og bruker det ledende programmet, Focus Arealplan, som brukes av kommuner , Statens vegvesen etc.

Vi lager illustrasjonsplaner og animasjoner for å finne riktig utbyggingspotensiale av en tomt. Gevinsten av å bruke oss er synergien vi har mellom arkitekt og arealplaner. Og ikke minst erfaringen med bolig og hytteprosjekter for utviklere.

Vi har erfaring med store reguleringer i sentrale prosjekter i Gjøvik ,  Ullensaker, Nannestad m.m.