Nabovarsel utvidelse Coop Xtra Fevik , Feviktoppen 17 , GNR 53/150 Grimstad kommune

Tiltaket omfatter tilbygg av eksisterende butikk i samme høyde og utforming som dagens. Inngangspartiet flyttes til tilbygget.
Naboer kan kontakte arkitekt Thomas Bjørn Marschall, mob 47289559,  ved spørsmål eller kommentarer til planene.

Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her:

1907 TILTAK SØKNAD q-1 beskrivelse tiltak

ARK01 D-1 situasjonsplan

ARKFA01 E-1 Fasader

ARKSN01 E-2 Snitt

sitplan

tilbygg feviktoppen 17