Eidsvoll Politihus

Skisseprosjekt nytt politihus i Eidsvoll kommune – bærekraftig løsning I kombinasjon med utvidelse av tinghuset legger vår plan for gamle stasjonsområdet føringer for bygging av nytt politihus for Eidsvoll kommune til venstre for gamle stasjonsbygget ved Vorma, rett ved Eidsvoll Sundbrua. Politihuset vil kunne prosjekteres med minimalt CO2 fotavtrykk og nær null energibruk (NZEB). Bygget Les mer omEidsvoll Politihus[…]