SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»

SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»

På vegne av tiltakshaver Seierhus AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 73/22 og 73/57 og deler av 73/1 i Sørum kommune. Plangrensen kan bli justert under planarbeidet.

 

 

 

 

Dokumenter:

1825 planinitiativ-15.05.19

ARKPF01 – Profiler

ARKPL01 – Plan 1

ARKSIT02 – Situasjonsplan

Oppstart av planarbeid – reguleringsplan for leiligheter i Frognervegen (002)