Mølla hotell skisseprosjekt utvidelse ved Terrassen Park , Lillehammer

På vegne av Mesna Hotell as har vi tegnet forslag til ny hotellfløy ved Mølla hotell på Lillehammer. Det blir en ny skybar , konferanserom og 54 nye rom i tilkobling til EGON og Mølla hotell ved Mesna og den nye terrassen ved elva.

Ny fløy hotell ved EGON og ny terrasse