Besseggen arkitekter

Målsetting

Skape stedstilpasset arkitektur innenfor økonomiske rammer
Go to Identitet

Identitet

Vi skaper rom som har identitet.

Go to Prosess

Prosess

Bygging handler om kommunikasjon. Derfor er prosessen til ferdig bygg like viktig for oss som resultatet.

Go to Kostnader

Kostnader

Vi gir byggherren realistiske og effektive løsninger og går ‘eggen’ mellom estetikk og pris..

Go to Energi og miljø

Energi og miljø

Vi har ekspertise om lavenergi bygging og vi simulerer allerede tidlig i designprosessen energibruk av bygningene. Naturlige og vedlikeholdsarme materialer skaper bærekraftig arkitektur

..... Vi søker etter dyktig arkitekt med min. 3 års erfaring. . . . . . . Ta kontakt for mer info

TEAM

arkitekter teknisk tegnere energieksperter kommunikasjon

Yasmin Awan Berg

Arealplanlegger
Hun har Master i landskapsarkitektur, NMBU i Ås og Master of Science i project management in built environment fra University of Greenwich Erfaring fra Bærum kommune og HR prosjekt.

medlem av arkitektbedriftene

nyheter