KLIMAGASSBEREGNINGER og NS3720

Besseggen arkitekter tar miljø og klima på alvor. Gjennom våre mange prosjekter i arealplanlegging har vi et stort ansvar i å øke bransjens kompetanse på bl. a. klimagassberegninger i tidligfase av prosjekter.

Vi har nå som et av få arkitektkontorer inhouse kompetanse på EPD databaser og livsløp analyser for byggeprosjekter.

Vi utarbeider miljønotat med anbefalinger for prosjektet Volda utvikling der det analyseres livstids utslipp av klimagasser for hele byggets levetid som en del av reguleringsplanen for campus området.

Trenger du rådgivning eller klimagassberegning for din detaljregulering eller ditt byggeprosjekt ta kontakt.

Som en del av vår strategi å være best på BIM, bruk av moderne midler utviklet vi en arbeidsflyt der vi ikke bare kan visualisere bygg i skissefasen men også se konsekvensene av design og material valg i realtime og tidligfase av prosjekter. Vi kobler 3d modellen til databasen via avansert programvare.

På denne måten kan vi hjelpe kommuner i å oppnå kravene satt i FNs bærekraftsmål.