KLIMAGASSBEREGNINGER og NS3720

Besseggen arkitekter tar miljø og klima på alvor. Gjennom våre mange prosjekter i arealplanlegging har vi et stort ansvar i å øke bransjens kompetanse på bl. a. klimagassberegninger i tidligfase av prosjekter. Vi har nå som et av få arkitektkontorer inhouse kompetanse på EPD databaser og livsløp analyser for byggeprosjekter. Vi utarbeider miljønotat med anbefalinger Les mer omKLIMAGASSBEREGNINGER og NS3720[…]