Nabovarsel XXL Gjøvik – Søknad skilting og søknad om dispensasjon fra vedtekter skilting

På vegne av XXL søker vi om skilting og ny flaggborg til ny sportsbutikk til XXL på Gjøvik

På nedenstående lenker finner du søknad skilting og tilbehørende søknad om dispensasjon:

Søknad xxl DISP skilting 12.6.18 Vedlegg nabovarsel B1 (q1)

A09 skiltplan 12.06.18 Vedlegg D1

 

Merknader kan rettes innen 14 dager til : post@besseggenarkitekter.no eller til

Besseggen arkitekter as

Postboks 3048,   0132 Oslo