Nabovarsel Leilighetsbygg Tomtegata 7 / Jul Pettersensgate 11- Lillehammer

Oslo 6.4.21

På vegne av Ersgaard Storgata as har Besseggen arkitekter fått i oppdrag å søke om rammetillatelse for oppføring av det planlagte boligprosjektet Tomtegata 7/ Jul Pettersensgate 11. Det gjelder et fortettingsprosjekt i Lillehammer sentrum som etablerer samspill med historisk omgivelser og moderne arkitektonisk utforming med kort avstand til stasjon og sentrumsfasiliteter.

Det ligger i bakgården fra Storgata 100 mot Jul Pettersens gate som per i dag kun blir brukt som parkeringsplass.

Det planlegges 20 leiligheter i størrelser fra 37 til 82 m2. Alle har balkonger eller takterrasse og tilgang til felles takterrasse..

Plan og bygningsloven med byggteknisk forskrift TEK17 legges til grunn for prosjektering.

Det søkes om dispensasjon fra to bestemmelser etter PBL 19-2 ( kommunedelplan bestemmelser).

Se vedlagt » redegjørelse Rammesøknad F-1″ og tegninger: