Nabovarsel Johan Hirschveg / Hammersengvegen 19, Lillehammer- endring av tillatelse

Oslo 8.6.21

På vegne av Ersgaard Hammerseng as har Besseggen arkitekter fått i oppdrag å søke om mindre ending av gitt rammetillatelse for oppføring av det planlagte boligprosjektet Johan Hirschveg / Hammersengvegen19 GNR. 53 /68 i Lillehammer kommune

Johan Hirsch vei er regulert lenger inn på tomten enn vist i gitt rammetillatelse. Byggene er derfor rotert en tanke innenfor gjeldende byggegrenser for å gi bedre kjøremønster. Renovasjon er flyttet til høyre siden av avkjørsel og det er lagt inn en HC plass for gjester. Veiplasseringen er lagt inn riktig og byggene er rotert slik at avstand til nabobygg er økt . Det er snakk om marginale justeringer, men de utgjør like fullt en forbedring for berørte naboer.

Alle bygg er innenfor byggegrensen og reguleringsplanen. Avstand fra naboer 53/60 og 53/61  til vei er økt med ca 2 m. Avstand fra 53/133 til hus 3

og omsøkte bygninger er økt med inntil ca 1 m i sørvestre hjørne.  Vi poengterer også at byggene ligger godt under tillatt maks mønehøyde.

Som ansvarlig søker ser vi endringen som en forbedring for naboer og vi ville satt stor pris på en akseptmelding i altinn slik at søknadsprosessen ikke forsinkes og byggeperioden drar seg ut. Det er best for alle parter at bygging blir ferdig før vinteren!

På forhånd takk!

Plan og bygningsloven med byggteknisk forskrift TEK17 legges til grunn for prosjektering.