Nabovarsel Leilighetsbygg Tomtegata 7 / Jul Pettersensgate 11- Lillehammer

Oslo 6.4.21 På vegne av Ersgaard Storgata as har Besseggen arkitekter fått i oppdrag å søke om rammetillatelse for oppføring av det planlagte boligprosjektet Tomtegata 7/ Jul Pettersensgate 11. Det gjelder et fortettingsprosjekt i Lillehammer sentrum som etablerer samspill med historisk omgivelser og moderne arkitektonisk utforming med kort avstand til stasjon og sentrumsfasiliteter. Det ligger Les mer omNabovarsel Leilighetsbygg Tomtegata 7 / Jul Pettersensgate 11- Lillehammer[…]