sitplan

Nabovarsel utvidelse Coop Xtra Fevik , Feviktoppen 17 , GNR 53/150 Grimstad kommune

Tiltaket omfatter tilbygg av eksisterende butikk i samme høyde og utforming som dagens. Inngangspartiet flyttes til tilbygget. Naboer kan kontakte arkitekt Thomas Bjørn Marschall, mob 47289559,  ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her: 1907 TILTAK SØKNAD q-1 beskrivelse tiltak ARK01 D-1 situasjonsplan ARKFA01 E-1 Fasader ARKSN01 E-2 Snitt

SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»

SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63» På vegne av tiltakshaver Seierhus AS starter Besseggen Arkitekter arbeid med privat forslag til detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 annet ledd. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor og omfatter eiendommene gnr/bnr 73/22 og 73/57 og deler av Read more about SØRUM KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART AV «DETALJREGULERING FOR FROGNERVEGEN 61- 63»[…]

Jobs

Vi søker etter: Arkitekt , helst med ca 3 års erfaring med byggeprosjekter. Arealplanlegger eller reguleringsarkitekt Praktikant, nyutdannet arkitekt eller student ( can be english speaking) Våre hovedverktøy er Revit, Focus Arealplan, Adobe, Sketch-Up, 3ds MAX og DYNAMO. Vi samarbeider fortløpende med andre arkitekter, andre rådgivere Kontorets daglige arbeidsspråk er både norsk og engelsk, men med ønske om en nyansatt Read more about Jobs[…]

Ny rammeavtale med Promenaden management

Vi har signert rammeavtale med eierne av landets mest eksklusive shoppingstrøk, Promenaden Management. Det er gledelig at de viser oss tillit gjennom å tildele Besseggen arkitekter en ny rammeavtale på arkitektur og arealplanlegging. Vi gleder oss til å bidra med vår brede fagkompetanse og ser frem til å samarbeide med Promenaden Management om å skape Read more about Ny rammeavtale med Promenaden management[…]